Využitie kioskov

Školstvo

 • informácie o škole a pripravovaných akciách (pre študentov aj rodičov)
 • možnosť prihlasovania sa na skúšky
 • informácie o pracovných ponukách a brigádach
 • cestovné poriadky
 • informácie o ubytovaní a stravovaní pre dochádzajúcich študentov
 • zverejňovanie výsledkov skúšok / testov
 • možnosť zriadiť wi-fi zónu v rámci informačného terminálu
 • všetko online

Zdravotníctvo

 • poskytovanie informácií pacientom a návštevníkom
 • interaktívna mapa zdravotníckeho zariadenia
 • informácie o produktoch a službách
 • cenník vyšetrení a zákrokov
 • nemocničný poriadok, informácie o zdravotných dokladoch
 • informácie o doprave a gastronómii v okolí zdravotníckeho zariadenia
 • zisťovanie názorov pacientov formou ankiet
 • časenkový - vyvolávací systém

Mestá a obce

 • informácie o meste / obci (mapa, história...)
 • informácie o úradoch, školách, nemocniciach a pohotovostiach
 • cestovné poriadky, požičovne áut, banky a pošty
 • informácie o ubytovaní a stravovaní
 • všetko vo viacerých svetových jazykoch
 • možnosť zriadiť wi-fi zónu v rámci infoterminálu
 • zabechávanie správ - žiadosti, sťažnosti, podnety
 • zisťovanie názorov občanov formou minireferend a ankiet
 • všetko online

Štátna správa

 • predaj kolkov
 • plné znenie vyhlášok a zákonov
 • vzory vyplnených tlačív
 • elektronický vrátnik, podateľňa, vyvolávací systém
 • aktualizovanie správ rýchlo a promptne
 • možnosť poskytnúť všetky informácie aj pre cudzincov

Kongresy a veľtrhy /prenájom terminálov/

 • informácie o výstavách
 • check in – check out
 • informácie o okolí, meste
 • možnosti stravovania a ubytovania v okolí podujatia
 • všetky informácie vo viacerých jazykoch sveta

Ďalšie využitie terminálov

Autobusové, vlakové stanice a letiskové haly

 • odchody a príchody, resp. Odlety a prílety
 • informácie o meškaní (aktualizácia v priebehu pár sekúnd)
 • automatický check-in
 • samoobslužný terminál pre zapožičanie automobilu
 • náležité doklady (možnosť downloadu, tlače)
 • free internet

Múzeá a knižnice

 • interaktívny sprievodca múzeom
 • informácie o výstavách
 • informácie o knihách a autoroch
 • vyhľadávanie kníh
 • evidencia čitateľov, kníh a požičaných kníh

Banky a pošty

 • informácie o produktoch a službách
 • informácie o zásielkách, termínoch doručenia, službách pošty
 • internet banking
 • samoobslužný terminál – výber hotovosti
 • možnosť tlače výpisu z účtu

Predajcovia áut

 • detailné informácie o ponúkanom produkte
 • možnosť 3D animácie ponúkaného produktu
 • 24 hodinový zákaznícky servis
 • mobilné kiosky – rôzne riešenia pre eventy a výstavy

Nech už si vyberiete kiosk pre akúkoľvek oblasť, nezabudnite že:

 • ste atraktívnejší pre Vašich klientov (ponúkate viac na jednom mieste)
 • šetríte papier a prispievate k ochrane životného prostredia
 • ponúkate možnosť iným subjektom zviditeľniť svoje produkty a služby
 • podávate aktuálne informácie

K umiestneniu a prevádzke dotykových informačných terminálov vo Vašom zariadení stačí len Váš súhlas s umiestnením technológie, elektrické a internetové pripojenie (pozn. okrem terminálov určených na prenájom pre kongresy a veľtrhy).