Reklama

Pomocou tohto druhu marketingového nástroja môžete pružne reagovať na aktuálne potreby klientov, synchronizovať priamy predaj s aktuálne prebiehajúcimi produktovými kampaňami, čo zvyšuje predaj Vašich výrobkov a buduje značku priamo na mieste predaja. Celý systém pracuje online, na základe čoho vieme zaradiť Váš reklamný spot do vysielania vo veľmi krátkom čase.

PRENÁJOM REKLAMNÉHO PRIESTORU NA HORNOM LCD ZOBRAZOVAČI

Prehrávanie reklamných spotov v najvyššej kvalite

PRENÁJOM PLOCHY NA TOUCHPANELI KIOSKU

Prenájom od jedného bannera po celú plochu touchpanelu

MOŽNOSŤ OBRANDOVANIA KIOSKU

Rôzne veľkosti, druhy a farebnosť polepov

Školstvo

 • oslovujete priamo cieľovú skupinu dospievajúcich a dospelých
 • najviac dynamicky sa rozvíjajúca skupina, ktorá ma neustále záujem o nové veci
 • umiestňovanie terminálov v najfrekventovanejšej časti školy (prístup pre študentov aj rodičov)
 • rôzne zamerania škôl - možnosť Vášho výberu, ktorú skupinu študentov chcete osloviť

Zdravotníctvo

 • oslovujete cieľovú skupinu od detí cez dospelých až po seniorov
 • terminál je zároveň informačným centrom zdravotníckeho zariadenia
 • umiestňovanie terminálov v najfrekventovanejšej častiach zariadenia
 • moderný vzhľad terminálov, ľahké ovládanie pomocou dotykovej obrazovky

Mestá a obce

 • oslovujete cieľovú skupinu od detí cez dospelých až po seniorov
 • terminál je zároveň informačným centrom mesta / obce
 • umiestňovanie terminálov v najfrekventovanejších častiach miest a obcí
 • moderný vzhľad terminálov, ľahké ovládanie pomocou dotykovej obrazovky