Caspar Entertainment

Nie je to tak dávno, keď sme organizovali kongresy, na ktoré bolo potrebné zabezpečiť nespočetne veľa informačných brožúr nielen o kongrese samotnom, ale rovnako tak aj o možnostiach ako stráviť voľný čas a oddýchnuť si od niekoľkohodinových rokovaní. Rovnako dá každý z Vás asi za pravdu, že nie je nič horšie ako chodiť po cudzom meste hladný alebo bez dopredu zabezpečeného ubytovania a hľadať zdroj potrebných informácii, keďže v informačnom stredisku už majú dávno zatvorené. Nehovoriac o veľtrhoch, kde Vás nabalia nespočetným množstvom reklamných letákov, ktoré aj tak skončia u Vás doma alebo v kancelárii v koši a s podobnými príkladmi by sme mohli pokračovať ďalej.

Na to, aby ste mohli podávať alebo dostávať kvalitné informácie a zároveň šetrili papier a tým pádom naše životné prostredie, nepotrebujete už tlačiť stovky kusov informačných letákov alebo chodiť krížom - krážom po meste a hľadať informačné centrum.

Prostredníctvom reklamno - informačných terminálov Vám ponúkame možnosť zvýšiť informovanosť ľudí vo Vašom zariadení alebo meste / obci a pre jednotlivé spoločnosti možnosť prezentovať sa formou prenájmu reklamného priestoru na informačnom dotykovom termináli s hornou LCD obrazovkou.

Kladieme dôraz na obchodnú politiku vychádzajúcu z požiadaviek trhu, zameranú na dosiahnutie maximálneho ekonomického efektu v trhových vzťahoch. Nebránime sa akýmkoľvek kreatívnym podnetom z Vašej strany a sme schopní pružne reagovať na Vaše predstavy a potreby.

Veríme, že naša ponuka Vás osloví a zaujme Vás

Caspar Entertainment