Caspar Entertainment

Není to tak dávno, kdy jsme organizovali kongresy, na které bylo potřeba zabezpečit nespočet informačních brožur nejen o kongrese samotném, ale také o možnostech , jak strávit volný čas a odpočinout si od několikahodinového zasedání. Jistě nám dáte za pravdu, že není nic horšího, než chodit po cizím městě hladový, bez zajištěného ubytování a hledat zdroj potřebných informací, protože v informačním středisku je už zavřeno. Mezi podobné příklady patří i jistě návštěva veletrhu, odkud si odnesete velké množství reklamních letáků, které nejspíš skončí v koši u Vás doma nebo v kanceláři. Dalšími příklady by jsme mohli pokračovat.

K tomu, aby jste mohli podávat a nebo dostávat kvalitní informace a zároveň šetřili papír a tím pádem i životní prostředí, nepotřebujete už tisknout stovky kusů informačních letáků nebo chodit křížem – krážem po městě a hledat informační centrum.

Prostřednictvím našich informačních terminálů Vám nabízíme možnost zvýšit informovanost lidí ve Vašem zařízení nebo městě/obci a pro jednotlivé společnosti možnost prezentovat se formou pronájmu reklamního prostoru na informačním dotykovém terminálu s horní LCD obrazovkou.

Klademe důraz na obchodní politiku vycházející z požadavků trhu, zaměřenou na dosažení maximálního ekonomického efektu v tržních vztazích. Nebráníme se jakýmkoliv kreativním podnětům z Vaši strany a jsme schopni pružně reagovat na Vaše představy a potřeby.

Věříme, že Vás naše nabídka osloví a zaujme.

Caspar Entertainment