Budúcnosť je v dotyku

Prostredníctvom našej spoločnosti by sme Vám radi ponúkli využitie nových možností v oblasti informatizácie. Sieťou dotykových informačných terminálov sústredených do oblastí s vysokou frekvenciou a koncentráciou ľudí, môžete na jednom mieste poskytnúť kompletnú škálu informácií vo viacerých jazykoch. Na základe toho, že celý systém pracuje online, môžete pružne reagovať a sprostredkovávať ľuďom informácie, ktoré práve potrebujú. Vaša rýchlosť a promptnosť ich podávania zvyšujú záujem o Vaše zariadenia.

Sme majiteľom siete dotykových informačných kioskov v rámci Českej a Slovenskej republiky, ktoré sú umiestnené výhradne v zariadeniach s vysokou frekvenciou a koncentráciou cieľových skupín obyvateľstva, ako sú: veľtrhy a konferencie, autobusové a železničné stanice, letiskové haly, mestá a obce, ministerstvá, štátne inštitúcie, nákupné centrá, školské zariadenia, nemocnice, polikliniky, lekárne.